Проект „Кръгова и нисковъглеродна икономика“

С писмо на БАЦИ до Министерство на икономиката бе изразено следното становище относно проекта. Относно под-приоритет 4.1 Преход към кръгова икономика. Циментовата индустрия е ключов участник в кръговата икономика и … Прочети още

Нашата амбиция – постигане на въглеродна неутралност до 2050

Пътната карта за въглеродна неутралност на ЦЕМБЮРО определя амбицията на циментовата индустрия за постигане на нулеви нетни емисии по веригата на стойността на цимента и бетона до 2050г. Пътната карта … Прочети още

Коментари по предложено изключване от Таксономията на използването на RDF в циментовите заводи

БАЦИ, като част от CEMBUREAU, представи на МФ и МОСВ подробни коментари и становище във връзка с Оценка на въздействието от етапа на създаване на делегиран акт относно система за … Прочети още

Становище до Народното събрание по предложени изменения на Закона за управление на отпадъците

БАЦИ отчита необходимостта от законово въвеждане на по-прецизиран правен режим за повишаване на отговорността на стопанските субекти при търговията с отпадъци и тяхната публичност. На 07.02.2020 г. бе проведена среща … Прочети още

Позиция на БАЦИ до МС и МОСВ относно обсъждана забрана за трансграничен превоз на РДФ от страни-членки на ЕС

Циментовата индустрия в България използва отпадъци като алтернативно гориво (АФ) от 2002 г. Съвместната обработка на алтернативни горива като цяло и на горива от отпадъци (RDF – РДФ) са добри … Прочети още

Коментари до БИС относно нов стандарт на ISO за въглеродна неутралност

В Международната организация по стандартизация (ISO) е подадено Предложение за нова работна тема относно разработване на нов стандарт за въглеродна неутралност. Накратко стандартът ще: определи изискванията, на които трябва да … Прочети още

Позиция относно Директивата за търговия с квоти за емисии

С писма до Министъра на икономиката, Министъра на околната среда и водите и Министъра на енергетиката, БАЦИ изрази позиция относно очакваната от Европейската комисия (ГД „Конкуренция“) консултация с правителството на … Прочети още

Становище до МФ по предложението за Таксономия

Във връзка с обстоятелството, че национално ниво водещо и компетентно ведомство е Министерство на финансите, относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за … Прочети още

1 2 3 4 5 6 7