CBAM и непреките емисии – позиция на БАЦИ и на CEMBUREAU

Подкрепяме включването на непреките емисии в Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) на ЕС. В този документ ние допълнително обясняваме защо включването в CBAM на непреките емисии … Прочети още

Актуална позиция на БАЦИ и Цембюро относно СТЕ, CBAM и тристранните преговори за пакета „Fit for 55”

БАЦИ и Цембюро представят актуалната си позиция относно ключовите приоритети с оглед на тристранните преговори за ревизията на схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ) и механизма на ЕС … Прочети още

Позиция относно цените на енергията и проведения съвет „Енергетика” от 09.09.2022

С официално писмо до Министър-председателя на Република България, Министъра на икономиката и индустрията, Министъра на енергетиката, Министъра на финансите и Министъра на околната среда и водите, БАЦИ изрази следната позиция … Прочети още

Преразглеждане на директивата относно емисиите от промишлеността – становище на БАЦИ и CEMBUREAU

29-ти август 2022 г. Асоциацията на европейската циментова индустрия CEMBUREAU (www.cembureau.eu ) е решена да даде силен принос към Европейската зелена сделка, като предприеме действия по широк кръг от теми … Прочети още

Тристранни преговори за СТЕ и CBAM – приоритети на БАЦИ и CEMBUREAU

Тази позиция представя ключовите приоритети на БАЦИ CEMBUREAU (Европейската циментова асоциация) с оглед на тристранните преговори относно ревизията на схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ) и механизма на … Прочети още

CEMBUREAU публикува пътната си карта за биологично разнообразие до 2030 г.

Днес CEMBUREAU публикува своята Пътна карта за биоразнообразие до 2030 г., която дефинира визията за биоразнообразието в и около кариерите през следващите десетилетия. Чрез тази пътна карта CEMBUREAU и неговите … Прочети още

Позиция по Предложение на EK относно изменение Насоките за индиректни компенсации

БАЦИ изрази следната позиция до МФ, МОСВ, МИИ и МЕ по повод Предложение на Европейската комисия за изменение на Насоките за индиректни компенсации. На 2-ри март Европейската комисия ще публикува … Прочети още

Становище относно „Проект на насоки за държавна помощ за климат, енергия и околна среда“

БАЦИ изрази следното становище до Министерски съвет и редица министерства относно прегледа на „Проект на насоки за държавна помощ за климат, енергия и околна среда“ („Проект на насоки“). Както добре … Прочети още

Предложение за справяне с извънредно високите цени на електроенергията

Членовете на БАЦИ са силно засегнати от растящите ежедневно с огромен темп цени на електроенергията и ако не се вземат спешни и незабавни мерки, тези нива на цените на електроенергията … Прочети още

1 2 3 4 5 6