Нова операция R15 „съвместно обработване“ в Приложение IV към Базелската конвенция

БАЦИ представи на вниманието на МОСВ въпроси и отговори, разработени от Европейската асоциация на циментовата индустрия CEMBUREAU свързани добавянето на нова операция R15 „съвместно обработване“ в Приложение IV към Базелската … Прочети още

Декларация до МРРБ и АПИ във връзка с въвеждането на тол такси

БАЦИ изрази с писма до Министъра на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и Председателя на УС на Агенция пътна инфраструктура (АПИ) принципна позиция против въвеждането на системата на ТОЛ таксите … Прочети още

Позиция на БАЦИ по проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) представи на Министерството на икономиката с писмо позицията си по проекта на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата и по … Прочети още

Становище по проект на ЗИД на Закон за подземните богатства

В качеството си на член на Работна група 20, Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) представи пред МОСВ позиция по някои от проектите на текстове на проект на ЗИД на Закона за подземните богатства.… Прочети още

Позиция на БАЦИ до МОСВ относно разпределените безплатни квоти за парникови газове

Позиция на БАЦИ до МОСВ по проект на Регламент относно корекции на количествата разпределени безплатни квоти за емисии поради промени в нивото на активност Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) … Прочети още

БАЦИ призова МОСВ за подкрепа при признаване и въвеждане на отделен код R15 за „съвместна обработка“ към Приложенията на Базелската конвенция

Циментовата промишленост играе важна роля в кръговата икономика, главно чрез едновременното оползотворяване… Прочети още

Манифест „Да поставим индустрията в основата на бъдещето на ЕС!“

БАЦИ насочи вниманието на министър-председателяна Република България г-н Бойко Борисов към обединения призив към държавните глави и правителството, от водещи европейски и национални асоциации, с акцент да поставим индустрията в … Прочети още

БАЦИ призова Мин. на икономиката за подкрепа при дефинирането на проекти

БАЦИ призова Мин. на икономиката, в качеството му на национален представител на България в Стратегическия форум за важни проекти от общоевропейски интерес (the „Forum“, IPCEI), насочвайки вниманието му към дефинирането … Прочети още

1 2 3