Тристранни Преговори По Рамката На Ес За Премахване На Въглерода – Становище На БАЦИ

Пътната карта за въглеродна неутралност до 2050 г. на европейската циментова индустрия, част от която е и БАЦИ, привежда пътя за декарбонизация на циментовата промишленост в съответствие с целите на … Прочети още

Тристранни преговори по NZIA – приоритети на БАЦИ и CEMBUREAU

С настоящата позиция бихме искали да представим актуалната си текуща позиция и коментари относно започващите тристранни преговори по Закона за нетните нулеви емисии от промишлеността (NZIA), които вярваме, че ще … Прочети още

Тристранни преговори по CPR и ESPR – позиция до МРРБ на БАЦИ и CEMBUREAU

Българската асоциация на циментовата индустрия и Европейската циментова асоциация CEMBUREAU (www.cembureau.eu ) приветстват генералния подход на Съвета на ЕС , постигнат на 30-ти юни 2023 г и позицията на първо … Прочети още

Актуални коментари на БАЦИ и CEMBUREAU по текстовете на ЗННЕП

1. Компромисен текст от 5-ти септември на испанското председателство относно Закона за нетните нулеви емисии от промишлеността (ЗННЕП)– анализ и коментари на БАЦИ и CEMBUREAU Транспортът на CO2 е поставен … Прочети още

Позиция и приоритети на БАЦИ и CEMBUREAU с оглед на тристранните преговори за IED

БАЦИ и Европейската циментова асоциация CEMBUREAU (www.cembureau.eu) подкрепяме текущото преразглеждане на Директивата относно емисиите от промишлеността (IED ). Всеки от 200-те завода за цимент в ЕС работи в съответствие с … Прочети още

Изчерпателна Рамка За Инвестиции В Улавяне На Въглерод

Ускоряването на инвестициите в CCUS в циментовия сектор изисква мерки за подкрепа Инвестициите за декарбонизация в циментовия сектор на ЕС се ускоряват. Макар да е необходима комбинация от технологии за … Прочети още

Oпростяване и Ускоряване на Процеса на Издаване на Разрешителни

Ключов фактор за декарбонизирането на циментовата индустрия Пътната карта за въглеродна неутралност до 2050 на CEMBUREAU посочва лостовете за декарбонизация през петте етапа от веригата на стойността на цимента и … Прочети още

CEMBUREAU ПРИВЕТСТВА ЗАКОНА ЗА НУЛЕВА НЕТНА ИНДУСТРИЯ

Целите за съхранение на CO2 ще укрепят бизнес обосновката за инвестиции в декарбонизация Циментовата индустрия на ЕС има амбициозна програма за декарбонизация, която изисква възможно най-бързо внедряване на революционни технологии … Прочети още

Становище на CEMBUREAU относно рамката на ЕС за премахване на въглерода

Премахването на въглерода във веригата на стойността на цимента и бетона предлага значителен потенциал за подпомагане на прехода на ЕС към въглеродна неутралност. Според CEMBUREAU е от съществено значение рамката … Прочети още

1 2 3 4 7