Oтворено писмо във връзка с декларирани намерения на МОСВ за спиране на вноса на отпадъци

БАЦИ се обърна с отворено писмо до Президента, Министър-председателя и министъра и директори на дирекции в МОСВ, във връзка с изказвания на служебния Министър по околната среда и водите – … Прочети още

Становище във връзка с промените в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)

БАЦИ се обърна с официални писма до служебния Министър-председател, служебния Заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен Министър на вътрешните работи, Министерство на икономиката, Държавна агенция „Държавен резерв … Прочети още

Позиция на БАЦИ и CEMBUREAU по проект за въвеждане на временно съхранение на въглерод

БАЦИ с писма до МОСВ, МФ, МЕ и МИ сподели позиция по скорошното приемане на френско законодателство относно оценките на устойчивостта на сградите, което въвежда концепцията за временно съхранение на … Прочети още

Изместване на въглеродни емисии в циментовия сектор

Изместване на въглеродни емисии в циментовия сектор Carbon leakage in the cement industry БАЦИ изрази следната позиция до МОСВ за предоставяне на информация (доказателства) относно изтичането на въглерод в циментовия … Прочети още

Базелска конвенция R15: операция „съвместна обработка“

БАЦИ и ЦЕМБЮРО представиха на МОСВ най-новата информация и позиция за преразглеждането на приложение IV към Базелската конвенция и добавянето на операцията R15: „съвместна обработка“. Датите за следващата работна група … Прочети още

Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) и CEMBUREAU – Европейската циментова асоциация, приветстват създаването на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка и започването на пълноценното му функциониране. Желаем … Прочети още

Проект „Кръгова и нисковъглеродна икономика“

С писмо на БАЦИ до Министерство на икономиката бе изразено следното становище относно проекта. Относно под-приоритет 4.1 Преход към кръгова икономика. Циментовата индустрия е ключов участник в кръговата икономика и … Прочети още

Нашата амбиция – постигане на въглеродна неутралност до 2050

Пътната карта за въглеродна неутралност на ЦЕМБЮРО определя амбицията на циментовата индустрия за постигане на нулеви нетни емисии по веригата на стойността на цимента и бетона до 2050г. Пътната карта … Прочети още

1 2 3 4 5 6