Позиция относно опаковането на вещества и смеси (CLP)

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) благодари на МОСВ за изразените дотук позиции и предоставена информация относно прилагане на Регламент (ЕС) №2017/542 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) №1272/2008 … Прочети още

Становище до МОСВ на запитване за въвеждане на критерии за RDF

Съвместната преработка на алтернативни горива като цяло и на горива, получени от отпадъци (RDF) са добри примери за кръговата икономика, тъй като могат да намалят емисиите на въглероден двуокис и … Прочети още

Позиция по прилагане на алтернативни/допълващи регулаторни механизми към ЕСТЕ

БАЦИ се обърна с писма до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на Икономиката (МИ) в светлината на новото предложение за дългосрочния бюджет на ЕС и пакета … Прочети още

Становище до МОСВ относно количествата разпределени безплатни квоти за емисии

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) вече изрази пред МОСВ своето становище относно правилата за коригиране на количествата безплатно разпределени квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО поради … Прочети още

БАЦИ приветства текущата процедура по оценяване и ревизия на стандарт EN 197-2

С писмо до Български институт за стандартизация, Технически Комитет-4: цимент, вар и гипс, БАЦИ приветства текущата процедура по оценяване и ревизия на стандарт EN 197-2 – проект на prБДС EN … Прочети още

БАЦИ изпрати поздравително писмо до новоизбраните 17 български депутати в ЕП

От името на Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ)и на CEMBUREAU – Европейската циментова асоциация, моля даприемете нашите сърдечни поздравления за успешното Ви избиране задепутат в Европейския парламент, представляващ Република … Прочети още

Нова операция R15 „съвместно обработване“ в Приложение IV към Базелската конвенция

БАЦИ представи на вниманието на МОСВ въпроси и отговори, разработени от Европейската асоциация на циментовата индустрия CEMBUREAU свързани добавянето на нова операция R15 „съвместно обработване“ в Приложение IV към Базелската … Прочети още

Декларация до МРРБ и АПИ във връзка с въвеждането на тол такси

БАЦИ изрази с писма до Министъра на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и Председателя на УС на Агенция пътна инфраструктура (АПИ) принципна позиция против въвеждането на системата на ТОЛ таксите … Прочети още

1 3 4 5 6 7