Становище на БАЦИ по повод Проект за ограничаване вноса на отпадъци

Настоящото становище на БАЦИ до Портала за обществени консултации към Министерски съвет и МОСВ е по повод публикувания на Портала за обществени консултации Проект на Решение на Министерския съвет за … Прочети още

Декларация относно механизмите за регулиране на въглеродните граници и пакет „Fit for 55”

Европейската циментова промишленост напълно подкрепя целите на европейската зелена сделка.  В своята „Пътна карта за въглероден неутралитет” циментовият сектор се ангажира с целите за намаляване на емисиите от CO2 до … Прочети още

Oтворено писмо във връзка с декларирани намерения на МОСВ за спиране на вноса на отпадъци

БАЦИ се обърна с отворено писмо до Президента, Министър-председателя и министъра и директори на дирекции в МОСВ, във връзка с изказвания на служебния Министър по околната среда и водите – … Прочети още

Становище във връзка с промените в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)

БАЦИ се обърна с официални писма до служебния Министър-председател, служебния Заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен Министър на вътрешните работи, Министерство на икономиката, Държавна агенция „Държавен резерв … Прочети още

Позиция на БАЦИ и CEMBUREAU по проект за въвеждане на временно съхранение на въглерод

БАЦИ с писма до МОСВ, МФ, МЕ и МИ сподели позиция по скорошното приемане на френско законодателство относно оценките на устойчивостта на сградите, което въвежда концепцията за временно съхранение на … Прочети още

Изместване на въглеродни емисии в циментовия сектор

Изместване на въглеродни емисии в циментовия сектор Carbon leakage in the cement industry БАЦИ изрази следната позиция до МОСВ за предоставяне на информация (доказателства) относно изтичането на въглерод в циментовия … Прочети още

Базелска конвенция R15: операция „съвместна обработка“

БАЦИ и ЦЕМБЮРО представиха на МОСВ най-новата информация и позиция за преразглеждането на приложение IV към Базелската конвенция и добавянето на операцията R15: „съвместна обработка“. Датите за следващата работна група … Прочети още

Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) и CEMBUREAU – Европейската циментова асоциация, приветстват създаването на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка и започването на пълноценното му функциониране. Желаем … Прочети още

1 2 3 4 5 6 7