Проект За Насоки На Комисията На ЕС Относно Регламента За Безплатни Квоти (FAR)

Европейската комисия представи проект на документ с насоки относно наскоро приетия Регламент за безплатни квоти (FAR), който разшири бенчмарка за циментов клинкер чрез добавяне на понятието „алтернативни хидравлични свързващи смеси“. … Прочети още

Минимизиране На Риска От Измами При CBAM За Циментовия Сектор

Позиция на CEMBUREAU CEMBUREAU подкрепя въвеждането на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) на ЕС като ключов инструмент за създаване на равни условия между доставчиците в ЕС … Прочети още

Заместването На Клинкера В Циментовата Индустрия

Най-често задавани въпроси Понастоящем заинтересованите страни обсъждат цименти с ниско съдържание на въглерод и в частност заместването на клинкера в циментите. И все пак този дебат е особено сложен и … Прочети още

Тристранни Преговори По Рамката На Ес За Премахване На Въглерода – Становище На БАЦИ

Пътната карта за въглеродна неутралност до 2050 г. на европейската циментова индустрия, част от която е и БАЦИ, привежда пътя за декарбонизация на циментовата промишленост в съответствие с целите на … Прочети още

Тристранни преговори по NZIA – приоритети на БАЦИ и CEMBUREAU

С настоящата позиция бихме искали да представим актуалната си текуща позиция и коментари относно започващите тристранни преговори по Закона за нетните нулеви емисии от промишлеността (NZIA), които вярваме, че ще … Прочети още

Тристранни преговори по CPR и ESPR – позиция до МРРБ на БАЦИ и CEMBUREAU

Българската асоциация на циментовата индустрия и Европейската циментова асоциация CEMBUREAU (www.cembureau.eu ) приветстват генералния подход на Съвета на ЕС , постигнат на 30-ти юни 2023 г и позицията на първо … Прочети още

Актуални коментари на БАЦИ и CEMBUREAU по текстовете на ЗННЕП

1. Компромисен текст от 5-ти септември на испанското председателство относно Закона за нетните нулеви емисии от промишлеността (ЗННЕП)– анализ и коментари на БАЦИ и CEMBUREAU Транспортът на CO2 е поставен … Прочети още

Позиция и приоритети на БАЦИ и CEMBUREAU с оглед на тристранните преговори за IED

БАЦИ и Европейската циментова асоциация CEMBUREAU (www.cembureau.eu) подкрепяме текущото преразглеждане на Директивата относно емисиите от промишлеността (IED ). Всеки от 200-те завода за цимент в ЕС работи в съответствие с … Прочети още

Изчерпателна Рамка За Инвестиции В Улавяне На Въглерод

Ускоряването на инвестициите в CCUS в циментовия сектор изисква мерки за подкрепа Инвестициите за декарбонизация в циментовия сектор на ЕС се ускоряват. Макар да е необходима комбинация от технологии за … Прочети още

1 2 3 4 7