Становище на CEMBUREAU относно рамката на ЕС за премахване на въглерода

Премахването на въглерода във веригата на стойността на цимента и бетона предлага значителен потенциал за подпомагане на прехода на ЕС към въглеродна неутралност. Според CEMBUREAU е от съществено значение рамката … Прочети още

Циментът принадлежи на CPR

CPR предлага най-добрата рамка за декарбонизиране на цимента като строителен продукт. Измененията за включване на цимента в обхвата на Регламента за екопроектиране на устойчиви продукти не трябва да се подкрепят. … Прочети още

Изменения на Комисията ENVI по Преработената Директива Относно Емисиите От Промишлеността (IED)

Асоциацията на европейската циментова индустрия CEMBUREAU (www.cembureau.eu )е решена да даде силен принос към Европейската зелена сделка, като предприеме действия по широк кръг от теми от изменението на климата до … Прочети още

Улесняване на политическата рамка за декарбонизация на циментовата индустрия

На заседанието си на 15-ти декември 2022 г. Европейският съвет призова Комисията да представи рамкова политика за подобряване на инвестиционните условия в Европа с оглед преодоляване на разликите в растежа … Прочети още

Европейската Комисията преразглежда своите правила за държавна помощ

Европейската комисия е подложена на натиск от държавите-членки да преразгледа своите правила за държавна помощ. В приложеното писмо до министрите (на икономиката и финансите), изпълнителният вицепрезидент на Комисията, Вестагер, излага … Прочети още

Тристранни преговори за СТЕ и СВАМ – изявление на БАЦИ и CEMBUREAU

Европейската циментова индустрия се нуждае от силен Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) и ориентирана към бъдещето реформа на Схемата за търговия с емисии (СТЕ), за да … Прочети още

CBAM и непреките емисии – позиция на БАЦИ и на CEMBUREAU

Подкрепяме включването на непреките емисии в Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) на ЕС. В този документ ние допълнително обясняваме защо включването в CBAM на непреките емисии … Прочети още

Актуална позиция на БАЦИ и Цембюро относно СТЕ, CBAM и тристранните преговори за пакета „Fit for 55”

БАЦИ и Цембюро представят актуалната си позиция относно ключовите приоритети с оглед на тристранните преговори за ревизията на схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ) и механизма на ЕС … Прочети още

Позиция относно цените на енергията и проведения съвет „Енергетика” от 09.09.2022

С официално писмо до Министър-председателя на Република България, Министъра на икономиката и индустрията, Министъра на енергетиката, Министъра на финансите и Министъра на околната среда и водите, БАЦИ изрази следната позиция … Прочети още

Преразглеждане на директивата относно емисиите от промишлеността – становище на БАЦИ и CEMBUREAU

29-ти август 2022 г. Асоциацията на европейската циментова индустрия CEMBUREAU (www.cembureau.eu ) е решена да даде силен принос към Европейската зелена сделка, като предприеме действия по широк кръг от теми … Прочети още

1 2 3 4 6