Становище до Мин. на Икономиката относно Неравното прилагане на индиректните компенсации за ел. енергия

БАЦИ насочи с писмо вниманието на Министерството на икономиката към неравното прилагане на индиректните компенсации за електроенергия съгласно Директивата за ЕСТЕ на ЕС между различните индустриални потребители на електроенергия, като предложи подкрепа за одобряването на петиция до Европейския комисар по конкуренция, изпратена от ЦЕМБЮРО (CEMBUREAU) – Европейската Асоциация на Циментовата … Прочети още

БАЦИ представи на МОСВ позицията си относно Вариант 2

БАЦИ представи на МОСВ позицията си относно Вариант 2 на проект на Решение на Европейската комисия за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии, съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. С проведена среща между … Прочети още

БАЦИ изрази позиция до Народното събрание

БАЦИ изрази позиция до Народното събрание във връзка със Законопроект за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. В резултат на общи усилия с други организации, позицията бе възприета и народните представители изключиха твърдите производи на нефта от приложното поле на закона при приемането … Прочети още