CEMBUREAU публикува пътната си карта за биологично разнообразие до 2030 г.

Днес CEMBUREAU публикува своята Пътна карта за биоразнообразие до 2030 г., която дефинира визията за биоразнообразието в и около кариерите през следващите десетилетия. Чрез тази пътна карта CEMBUREAU и неговите … Прочети още

Позиция по Предложение на EK относно изменение Насоките за индиректни компенсации

БАЦИ изрази следната позиция до МФ, МОСВ, МИИ и МЕ по повод Предложение на Европейската комисия за изменение на Насоките за индиректни компенсации. На 2-ри март Европейската комисия ще публикува … Прочети още

Становище относно „Проект на насоки за държавна помощ за климат, енергия и околна среда“

БАЦИ изрази следното становище до Министерски съвет и редица министерства относно прегледа на „Проект на насоки за държавна помощ за климат, енергия и околна среда“ („Проект на насоки“). Както добре … Прочети още

Предложение за справяне с извънредно високите цени на електроенергията

Членовете на БАЦИ са силно засегнати от растящите ежедневно с огромен темп цени на електроенергията и ако не се вземат спешни и незабавни мерки, тези нива на цените на електроенергията … Прочети още

Позиция БАЦИ и ЦЕМБЮРО по преразглеждане на Регламента за превози на отпадъци (WSR)

БАЦИ и CEMBUREAU (европейската циментова асоциация) приветстват предстоящото преразглеждане на Регламента за превози на отпадъци (WSR). Европейската циментова промишленост е голям потребител на отпадъци и отпадни продукти, като използва от … Прочети още

Пакет „Fit for 55” – първоначална реакция на CEMBUREAU

Тази нота представлява първоначалната реакция на CEMBUREAU на пакета „Fit for 55” Тя ще бъде допълнена през следващите седмици с по-подробни документи за становище по идентифицираните по-долу ключови въпроси. Пълен … Прочети още

Становище на БАЦИ по повод Проект за ограничаване вноса на отпадъци

Настоящото становище на БАЦИ до Портала за обществени консултации към Министерски съвет и МОСВ е по повод публикувания на Портала за обществени консултации Проект на Решение на Министерския съвет за … Прочети още

Декларация относно механизмите за регулиране на въглеродните граници и пакет „Fit for 55”

Европейската циментова промишленост напълно подкрепя целите на европейската зелена сделка.  В своята „Пътна карта за въглероден неутралитет” циментовият сектор се ангажира с целите за намаляване на емисиите от CO2 до … Прочети още

Oтворено писмо във връзка с декларирани намерения на МОСВ за спиране на вноса на отпадъци

БАЦИ се обърна с отворено писмо до Президента, Министър-председателя и министъра и директори на дирекции в МОСВ, във връзка с изказвания на служебния Министър по околната среда и водите – … Прочети още

1 2 3 4 5 6 7