Становище до Народното събрание по предложени изменения на Закона за управление на отпадъците

БАЦИ отчита необходимостта от законово въвеждане на по-прецизиран правен режим за повишаване на отговорността на стопанските субекти при търговията с отпадъци и тяхната публичност. На 07.02.2020 г. бе проведена среща … Прочети още

Позиция на БАЦИ до МС и МОСВ относно обсъждана забрана за трансграничен превоз на РДФ от страни-членки на ЕС

Циментовата индустрия в България използва отпадъци като алтернативно гориво (АФ) от 2002 г. Съвместната обработка на алтернативни горива като цяло и на горива от отпадъци (RDF – РДФ) са добри … Прочети още

Коментари до БИС относно нов стандарт на ISO за въглеродна неутралност

В Международната организация по стандартизация (ISO) е подадено Предложение за нова работна тема относно разработване на нов стандарт за въглеродна неутралност. Накратко стандартът ще: определи изискванията, на които трябва да … Прочети още

Позиция относно Директивата за търговия с квоти за емисии

С писма до Министъра на икономиката, Министъра на околната среда и водите и Министъра на енергетиката, БАЦИ изрази позиция относно очакваната от Европейската комисия (ГД „Конкуренция“) консултация с правителството на … Прочети още

Становище до МФ по предложението за Таксономия

Във връзка с обстоятелството, че национално ниво водещо и компетентно ведомство е Министерство на финансите, относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за … Прочети още

Позиция относно опаковането на вещества и смеси (CLP)

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) благодари на МОСВ за изразените дотук позиции и предоставена информация относно прилагане на Регламент (ЕС) №2017/542 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) №1272/2008 … Прочети още

Становище до МОСВ на запитване за въвеждане на критерии за RDF

Съвместната преработка на алтернативни горива като цяло и на горива, получени от отпадъци (RDF) са добри примери за кръговата икономика, тъй като могат да намалят емисиите на въглероден двуокис и … Прочети още

Позиция по прилагане на алтернативни/допълващи регулаторни механизми към ЕСТЕ

БАЦИ се обърна с писма до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на Икономиката (МИ) в светлината на новото предложение за дългосрочния бюджет на ЕС и пакета … Прочети още

1 2 3 4 5 6 7