БАЦИ представи на МОСВ позицията си относно Вариант 2

БАЦИ представи на МОСВ позицията си относно Вариант 2 на проект на Решение на Европейската комисия за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии, съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. С проведена среща между … Прочети още

БАЦИ изрази позиция до Народното събрание

БАЦИ изрази позиция до Народното събрание във връзка със Законопроект за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. В резултат на общи усилия с други организации, позицията бе възприета и народните представители изключиха твърдите производи на нефта от приложното поле на закона при приемането … Прочети още