Тристранни преговори за СТЕ и СВАМ – изявление на БАЦИ и CEMBUREAU

Европейската циментова индустрия се нуждае от силен Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) и ориентирана към бъдещето реформа на Схемата за търговия с емисии (СТЕ), за да се подпомогнат нашите усилия за декарбонизация и борбата с изтичането на въглерод.

С оглед на предстоящите тристранни преговори CEMBUREAU настоява преговарящите да обмислят следните елементи:

  • Навременният старт на CBAM до 2026 г. и постепенният подход към премахването на безплатните квоти са съществени в подкрепата на декарбонизацията на циментовия сектор.Вносът на цимент в ЕС нарасна значително1, поради което се налага възможно най-бързо приемане на CBAM. Освен това CEMBUREAU подкрепя предложението на Съвета да се започне с по-бавно премахване (5%) на безплатните квоти през първата година от Регламента за CBAM. Подобен реалистичен и постепенен подход ще улесни ефективното тестване на механизма.
  • СВАМ трябва да е изцяло надежден и да включва непреките емисии. Критично важно е CBAM напълно да изравнява разходите за CO2 между доставчиците от и извън ЕС. В това отношение надеждността на CBAM трябва да се подсили чрез по-силни механизми срещу заобикалянето му и по-високи стойности по подразбиране за внасяните продукти. Също толкова ключово е включването на непреките емисии, защото повишеното използване на електроенергия върви ръка за ръка с декарбонизацията на циментовата индустрия2.
  • Трябва да се намери реално решение за износа за CBAM секторите. Някои държави от ЕС изнасят до 50% от местното си производство на цимент и те ще бъдат засегнати незабавно от момента на премахването на безплатните квоти, което ще доведе до значително икономическо въздействие и увеличени емисии на CO2 в световен мащаб. Трябва да се подкрепи предлаганият от Европейския парламент подход – запазване на безплатните квоти за експорт до разработването на нови решения.
  • Трябва да се запази до най-високото възможно ниво Фондът за иновации на СТЕ, за да се декарбонизират енергийно интензивните индустрии.В момент, в който нашите търговски партньори стартират програми за масирани субсидии, финансирането на иновациите е ключова възможност за подкрепа на внедряването в ЕС на революционни технологии. Важно е да се гарантира, че безплатните квоти, които CBAM секторите вече няма да получават, са насочени конкретно към тези сектори чрез Фонда за иновации на СТЕ. Освен това не трябва да се подкрепя идеята да се разпределят значителни части от Фонда за иновации на СТЕ към други програми като например REPowerEU.

  1. Данни на Евростат показват, че вносът на цимент в ЕС е нараснал значително (+300% за пет години, +54% само през 2021 г.) – тенденция, която продължава и през първите три месеца на 2022 г. (+47% спрямо същия период на 2021 г.)
  2. Виж бележката на CEMBUREAU относно включването на непреките емисии в CBAM, октомври 2022.