» Новини и събития - Page 4

Становище до МОСВ относно количествата разпределени безплатни квоти за емисии

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) вече изрази пред МОСВ своето становище относно правилата за коригиране на количествата безплатно разпределени квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО поради … Прочети още

БАЦИ приветства текущата процедура по оценяване и ревизия на стандарт EN 197-2

С писмо до Български институт за стандартизация, Технически Комитет-4: цимент, вар и гипс, БАЦИ приветства текущата процедура по оценяване и ревизия на стандарт EN 197-2 – проект на prБДС EN … Прочети още

БАЦИ изпрати поздравително писмо до новоизбраните 17 български депутати в ЕП

От името на Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ)и на CEMBUREAU – Европейската циментова асоциация, моля даприемете нашите сърдечни поздравления за успешното Ви избиране задепутат в Европейския парламент, представляващ Република … Прочети още

Нова операция R15 „съвместно обработване“ в Приложение IV към Базелската конвенция

БАЦИ представи на вниманието на МОСВ въпроси и отговори, разработени от Европейската асоциация на циментовата индустрия CEMBUREAU свързани добавянето на нова операция R15 „съвместно обработване“ в Приложение IV към Базелската … Прочети още

Декларация до МРРБ и АПИ във връзка с въвеждането на тол такси

БАЦИ изрази с писма до Министъра на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и Председателя на УС на Агенция пътна инфраструктура (АПИ) принципна позиция против въвеждането на системата на ТОЛ таксите … Прочети още

Позиция на БАЦИ по проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) представи на Министерството на икономиката с писмо позицията си по проекта на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата и по … Прочети още

Становище по проект на ЗИД на Закон за подземните богатства

В качеството си на член на Работна група 20, Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) представи пред МОСВ позиция по някои от проектите на текстове на проект на ЗИД на Закона за подземните богатства.… Прочети още

Позиция на БАЦИ до МОСВ относно разпределените безплатни квоти за парникови газове

Позиция на БАЦИ до МОСВ по проект на Регламент относно корекции на количествата разпределени безплатни квоти за емисии поради промени в нивото на активност Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) … Прочети още

1 2 3 4 5