Нашата амбиция – постигане на въглеродна неутралност до 2050

Пътната карта за въглеродна неутралност на ЦЕМБЮРО определя амбицията на циментовата индустрия за постигане на нулеви нетни емисии по веригата на стойността на цимента и бетона до 2050г.

Пътната карта съдържа предложения за намаляване на въглеродните емисии чрез действия на всеки етап по веригата на стойността по отношение на клинкера, цимента, бетона, строителството и (повторната) карбонизация, с цел постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. Пътната карта определя в количествени показатели ролята на всяка технология за спестяване на въглеродни емисии и предлага конкретни политически и технически препоръки в подкрепа на това.

За да постигне целта за въглеродна неутралност, секторът изисква решителни политически действия от страна на ЕС в някои ключови области, в това число:

  • Развитие на общоевропейска мрежа за транспорт и съхранение на CO2;
  • Решителни действия по отношение на кръговата икономика в подкрепа на използването на нерециклируеми отпадъци и отпадъци от биомаса при производството на цимент;
  • Амбициозни политики за намаляване на въглеродния отпечатък на европейския строителен сектор, базирани на подхода на жизнения цикъл, който стимулира използването на цименти с ниско съдържание на въглерод;
  • Условия на равнопоставеност по отношение на въглерода, регулаторна сигурност и амбициозна програма за индустриална трансформация.

До 2030 г. ЦЕМБЮРО има амбицията да спази сценария от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до под 2 градуса по Целзий, като намали въглеродните емисиите с 30% при цимента и с 40% надолу по веригата на стойността.

Цялата Пътна карта може да видите ТУК (Текст на английски език).

Резюме на документа може да видите ТУК (Текст на английски език).