ТОДОР КОСТОВ

Член на УС на БАЦИ

Тодор Костов е Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Холсим (България) АД.

Роден е в гр. София. Завършва Първа английска езикова гимназия, а след това УНСС-София със специалност “Организация и управление на промишлеността”, профил “Химия и металургия”. Кариерата му започва през 1987 г. в кантора “Цимент” на външнотърговското предприятие “Стройимпекс”. През 1991 г. основава собствено дружество – “Стройцем” ООД, което се занимава с международна търговия на цимент. Когато швейцарският концерн “Холдербанк”(сега ЛафаржХолсим”) купува циментовия завод в Бели извор през 1997 г., Тодор Костов е поканен да оглави дейността на компанията в България и от началото на 1998 г. той е Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Холсим(България) АД.

Част от Групата ЛафаржХолсим в България са циментовият завод в с.Бели извор, обл.Враца, предприятията за инертни материали Холсим кариерни материали АД-гр.София, Холсим кариерни материали Пловдив АД, бетонови центрове в София и Пловдив и Джиосайкъл България ЕООД, занимаващо се с осигуряване на отпадъчни суровини, използвани като алтернативно гориво в производството на цимент.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Българска асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ), Българо-швейцарска търговска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

ЕЗИЦИ (ниво):

Български: майчин език

Английски: отлично

Руски: добро