Силвиo Тийде

Председател НА УС НА БАЦИ


Силвио Тийде е изпълнителен директор на Девня Цимент АД и Вулкан Цимент АД. От 01.08.2019 г. г-н Тийде встъпи в длъжност и като изпълнителен директор на дружествата на ХайделбергЦимент Груп в Гърция и Албания.

Г-н Тийде притежава над 20 годишен международен опит в структурата на ХайделбергЦимент Груп като през последните години заема различни ръководни позиции. През 2000-та година става изпълнителен директор на дъщерната компания TBG Румъния със седалище в Букурещ. През 2004 г. се премества в централния офис в Хайделберг като Ръководител на ИТ отдела за Централна Западна Европа, преди да поеме длъжността изпълнителен директор на Cesla за Северозападна Русия със седалище в Санкт Петербург през 2006 г. Той заема длъжността изпълнителен директор на дружеството на ХайделбергЦимент Груп в Украйна от 2013-та до встъпването му в длъжност като изпълнителен директор в България.

„За групата ХайделбергЦимент Груп, България е еталон за висок професионализъм. Щастлив съм да бъда част от българския екип. Заводът на Девня Цимент е един от най-високотехнологичните циментови заводи в Европа и това е допълнителен стимул за мен да успея да удовлетворя високите очаквания както на групата, така и на местния екип“ – споделя Силвио Тийде за новото професионално предизвикателство.