АКСЕЛ КОНРАДС

Член на УС на БАЦИ

Аксел Конрадс е Изпълнителен Директор на Девня Цимент АД от 01 януари 2018. Г-н Конрадс се присъединява към ХайделбергЦимент Груп, собственик на българското дружество, през 1999г. като стажант и през годините заема различни позиции с технически профил в Германия, САЩ и Белгия. Преди да се присъедини към екипа на Девня Цимент АД, Аксел Конрадс заема престижната длъжност на Зонален Директор за западна и южна Европа на Технологичния център на ХайделбергЦимент Груп. Г-н Конрадс притежава инженерни дипломи от Техническия Университет Clausthal и RWTH Аахен, Германия.