CEMBUREAU публикува пътната си карта за биологично разнообразие до 2030 г.

Днес CEMBUREAU публикува своята Пътна карта за биоразнообразие до 2030 г., която дефинира визията за биоразнообразието в и около кариерите през следващите десетилетия. Чрез тази пътна карта CEMBUREAU и неговите членове допринасят за глобалната цел „Nature Positive“, като повишават екологичната стойност на зоните на добив и опазват и възстановяват екосистемите, за да осигурят устойчив растеж в хармония с природата.

Главният изпълнителен директор на CEMBUREAU Коен Копенхоле каза: „Европейската циментова промишленост подкрепя постигането на целите на европейската Зелена сделка. Освен ограничаването на изменението на климата един от ключовите приоритети на нашата индустрия е опазването и запазването на богатите екосистеми, които процъфтяват в и около нашите кариери и допринасят сериозно за биоразнообразието в целия ЕС.”

Местата за добив на използваните от европейската циментова промишленост суровини са от решаващо значение за биоразнообразието, защото са дом на множество екосистеми в няколко климатични зони в ЕС. Кариерите са дом на богато разнообразие от видове с различни местообитания с преходните зони, допринасящи в значителна степен към биоразнообразието.

С Пътната карта за биологично разнообразие до 2030 г. амбицията на циментовата индустрия е чрез процеси на рехабилитация да допринесе за спирането на загуба на биологично разнообразие през жизнения цикъл на кариерата. Освен това надвишаването на законовите изисквания може да гарантира създаване на нови местообитания в процеса на рехабилитация, като по този начин на флората и фауната се осигурява пространство, където могат да просперират и процъфтяват редки и застрашени видове.

Допълнителна информация и пълния текст на документа може да изтеглите от тук