БАЦИ представи на Министерството на финансите позицията си относно Европейската схема за търговия с емисии и алтернативни/допълващи регулаторни механизми

БАЦИ с писмо се обърна към МФ в светлината на наскоро представената Европейска дългосрочна стратегия относно въглерода „Чиста планета за всички“ и амбицията й за просперираща, модерна и конкурентна европейска … Прочети още

Позиция на БАЦИ по проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) представи на Министерството на икономиката с писмо позицията си по проекта на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата и по … Прочети още

Становище по проект на ЗИД на Закон за подземните богатства

В качеството си на член на Работна група 20, Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) представи пред МОСВ позиция по някои от проектите на текстове на проект на ЗИД на … Прочети още

Позиция на БАЦИ до МОСВ относно разпределените безплатни квоти за парникови газове

Позиция на БАЦИ до МОСВ по проект на Регламент относно корекции на количествата разпределени безплатни квоти за емисии поради промени в нивото на активност Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) … Прочети още