Членове на БАЦИ са следните три дружества, притежаващи четири работещи български циментови завода:

Хайделберг Матириълс Девня АД

„Хайделберг Матириълс Девня“ АД (с предходно наименование Девня Цимент АД) е сред най-големите производители на цимент в България, разположен в град Девня, област Варна, в експлоатация от 4 декември 1958 г. Следвайки вярата си в големия растеж и потенциал за развитие на строителния отрасъл в България, компанията направи крачка в бъдещето с изграждането на нова линия за производство през 2015 г., инвестиция надхвърляща 325 млн. лв. Модерното съоръжение въвежда най-добрата съществуваща технология за производство на цимент. По този начин, дружеството затвърди позицията си на като един от водещите производители на цимент и иновативни строителни продукти с множество награди за постиженията си в различни области.

„Хайделберг Матириълс Девня“ АД

 

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД

„Златна Панега Цимент АД“ е водещ производител на цимент, готови бетонови смеси и строителни материали в България, с горда история, която води началото си от 1907 г. Като част от ГРУПАТА ТИТАН, световен лидер в циментовата индустрия, компанията е еталон за високо качество и устойчиво развитие.

„Титан Златна Панега Цимент“ чертае пътя на иновациите в циментовата индустрия като непрестанно разработва нови продукти и технологии, за да отговори на нуждите на съвременния пазар. Гордеем се с производството си на нисковъглероден цимент, което значително намалява въздействието ни върху околната среда. Нашата цел е чрез постоянна работа и отдаденост да надхвърляме очакванията на клиентите си.

Устойчивостта е в основата на нашата философия. Поели сме ангажимент да намалим екологичния си отпечатък, като признаваме отговорността си към обществото и гарантираме добро управление, прозрачност и бизнес етика.

В „Титан Златна Панега Цимент“ вярваме в устойчивото бъдеще на циментовата индустрия. Ние се ангажираме да развиваме и въвеждаме в производството си иновативни технологии, които ще намалят екологичното въздействие като едновременно с това ще ни помогнат да предоставяме на клиентите си висококачествените продукти и услуги, които заслужават.

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД

 

ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД

Холсим България е част от Групата Холсим – световен лидер в сектора на строителните материали и иновативните решения за устойчиво строителство. Компанията развива бизнес в 60 държави по целия свят и има около 60 000 служители. В България Групата присъства вече над 20 години чрез дружества за производство на цимент, инертни материали и бетон, в които работят над 400 служители.

Холсим България допринася активно за изпълнение на глобалните цели на Групата за декарбонизация на строителството и насърчаване на кръговата икономика. Компанията е първата в България, внедрила технологии за оползотворяване на алтернативни горива, а през 2023 г. стана пионер в използването на рециклирани строителни материали в качеството на алтернативна суровина за производството на клинкер и цимент.

Като част от мащабна, прогресивно развиваща се глобална организация с най-добре развитата мрежа за научноизследователска и развойна дейност в сектора на строителните материали, Холсим България се радва на безпрецедентен достъп до научни изследвания и новаторски разработки и прилага най-добрите световни практики в областта на добива и преработката на суровини, участие в кръговата икономика и осигуряването на продукти за качествено зелено строителство.

„ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ“ АД

 

Асоцииран член на БАЦИ е „Хайделберг Матириълс Вулкан“ АД ( с предходно наименование „Вулкан Цимент“ АД), притежаващо циментов завод в град Димитровград.

Мажоритарните акционери в дружествата – членове на БАЦИ са между най-големите световни производители на цимент. В резултат на успешни сделки „ХАЙДЕЛБЕРГ МАТИРИЪЛС ДЕВНЯ“ АД и „ ХАЙДЕЛБЕРГ МАТИРИЪЛС ВУЛКАН“ АД са в състава на Heidelber Materials Group (Хайделберг Матириълс Груп), „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ“ АД е част от швейцарската група Holcim, собственик на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е гръцката компания Titan Cement.