Членове на БАЦИ са следните три дружества, притежаващи четири работещи български циментови завода:

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД

Девня Цимент АД е сред най-големите производители на цимент в България, разположен в град Девня, област Варна, в експлоатация от 4 декември 1958 г. Следвайки вярата си в големия растеж и потенциал за развитие на строителния отрасъл в България, компанията направи крачка в бъдещето с изграждането на нова линия за производство през 2015 г., инвестиция надхвърляща 325 млн. лв. Модерното съоръжение въвежда най-добрата съществуваща технология за производство на цимент. По този начин, дружеството затвърди позицията си на като един от водещите производители на цимент и иновативни строителни продукти с множество награди за постиженията си в различни области.

„ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД

 

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД

„ТИТАН Златна Панега цимент” АД е един от най-големите производители на висококачествен цимент и бетонови смеси в страната.

Компанията стриктно следва традицията да се придържа към висококачествен процес на производство и строго спазване на технологията.

С цел осигуряване на пълна гама от продукти и услуги за задоволяване нуждите на клиента, компанията работи върху разкриването на кариери за чакъл и пясък.

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД

 

ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД

Холсим (България) АД е част от Групата ЛафаржХолсим – световния лидер в сектора на строителните материали, с предприятия за производството на цимент, инертни материали (трошен камък, чакъл и пясък) и готови бетонови смеси в 80 държави по целия свят. Компанията стъпва на българския пазар през 1997 г. със закупуване на контролния пакет от акциите на тогавашния „Белоизворски цимент“ в с. Бели извор, обл.Враца. Освен циментовия завод, днес компанията притежава и осем кариери за инертни материали (пясък, чакъл, трошен камък) в околностите на София и Пловдив, както и три бетонови центъра в София и Пловдив. Компанията насърчава устойчивите решения в строителството и инфраструктура и инвестира в иновативни и екологично ефективни технологии, каквато е употребата на алтернативни горива и суровини в производство на цимент.

„ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ“ АД

 

Асоцииран член на БАЦИ е „ВУЛКАН ЦИМЕНТ“ АД , притежаващо циментов завод в град Димитровград.

Мажоритарните акционери в дружествата – членове на БАЦИ са между най-големите световни производители на цимент. В резултат на успешни сделки „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД и „ВУЛКАН ЦИМЕНТ“ АД са в състава на HeidelberCement Group (ХайделбергЦимент Груп), „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ“ АД е част от швейцарската група Holcim, собственик на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е гръцката компания Titan Cement.