БАЦИ от 2007 г. е пълноправен член на Европейската Асоциация на Циментовата индустрия – ЦЕМБЮРО, като активно подкрепя нейните политики и инициативи.

 

Европейската циментова асоциация ЦЕМБЮРО, базирана в Брюксел, е представителната организация на циментовата промишленост в Европа. Понастоящем нейните пълноправни членове са националните асоциации на циментовата промишленост и циментовите дружества на Европейския съюз (с изключение на Малта и Словакия) плюс Норвегия, Швейцария, Турция и Обединеното Кралство. Хърватия и Сърбия са асоциирани членове на ЦЕМБЮРО. Сключено е и споразумение за сътрудничество с „Василико Цимент“ в Кипър.

Асоциацията действа като говорител на циментовата индустрия пред институциите на ЕС и други публични органи и презентира становищата на индустрията по всички въпроси и разработки на политики по отношение на техническите, екологичните, енергийните, здравните и безопасните въпроси и въпросите, свързани с устойчивото развитие. В допълнение към ЕС, се поддържа постоянен диалог с други международни организации (например ОИСР, МАЕ), инициативата за устойчивост на цимента (CSI) и сродни асоциации в други части на света.

ЦЕМБЮРО се обслужва от многонационален персонал със седалище в Брюксел и с помощта на своите членове чрез четири работни групи, както и няколко работни групи, създадени ad hoc и директно докладващи на съответната работна група, ЦЕМБЮРО действа и работи във връзка с всички събития на европейско равнище, засягащи циментовата промишленост.

CEMBUREAU играе важна роля в световното устойчиво развитие на цимента и производството на бетон и предварително напрегнати стоманобетонни елементи, в сътрудничество със своите асоциации-членки и други съответни организации. Асоциацията редовно организира събития по конкретни въпроси, насочени към подобряване на възприемането на пазара на циментова промишленост и насърчаване на използването цимент и бетон с широко приложение. В допълнение, Асоциацията редовно извършва проучвания за оценка на специфични въпроси от значение за индустрията.

За повече информация и контакти: https://cembureau.eu/home