Механизъм за въглеродна корекция по границите (СВАМ)

Накратко

Както предложи в своята Зелена сделка, публикувана през декември 2019 г., Европейската комисия обмисля нов Механизъм за Въглеродна Корекция, който да включва определяне на цена на въглеродните емисии върху вноса на определени стоки от държави извън ЕС.

ЕС счита риска от изместване на въглеродните емисии за значителна заплаха за амбицията си до 2050 г. да направи Европа неутрална по отношение на климата. Изтичане на въглерод възниква, когато фирмите прехвърлят производството си в страни, които са по-малко стриктни по отношение на емисиите. В такъв случай глобалните емисии не намаляват. Затова този механизъм се разглежда като начин да се гарантира, че останалата част от света се движи заедно с ЕС към същите цели в областта на климата.

Нашата гледна точка

БАЦИ и Европейската циментова асоциация CEMBUREAU приветстват идеята за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите като ключова възможност, позволяваща на промишлеността да помогне за постигането на целите на ЕС за въглеродна неутралност и стимулираща намаляването на емисиите на CO2 в ЕС и извън него.

Европейската циментова промишленост вече е изправена пред силен риск от изместване на въглеродните емисии въпреки частичните безплатни квоти предоставени по Европейската схема за търговия с емисии (СТЕ). Този риск се увеличава с много бързи темпове, тъй като трети страни, които не са обект на същите ограничения за CO2, изграждат своя капацитет за износ към ЕС.

Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите може да създаде равни условия, от които промишлеността се нуждае, за да осигури нисковъглеродни инвестиции и да премине към въглеродна неутралност по веригата на стойността. Освен това той би насърчил трети страни да повишат усилията си по отношение на изменението на климата и ще гарантира, че ЕС няма да „изнася“ своите емисии на CO2 чрез внос на по въглеродно интензивни продукти.

Механизмите за корекция на въглеродните емисии на границите обаче са по същността си сложни инструменти и е от съществено значение да бъдат разработени правилно. Един недобре разработен механизъм действително би имал значителни последици за промишлеността.

В частност е наложително всеки механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите да съществува едновременно с безплатни квоти по СТЕ на ЕС поне до края на фаза IV. Замяната на съществуващите мерки срещу изместване на въглеродни емисии с неизпитан механизъм би породила значителна несигурност и рискове за инвестициите в ЕС в момент, когато промишлеността се нуждае от предвидима рамка за осъществяване на нисковъглеродни инвестиции.

Основната цел на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите следва да бъде производителите извън ЕС да се конкурират на същата база на разходи за CO2 като местните производители в ЕС. Имайки това предвид, CEMBUREAU предлага някои принципи на разработване, които (1) са справедливи и прозрачни, както за производителите в ЕС, така и за тези извън ЕС, (2) ще имат положително въздействие върху климата в световен мащаб и (3) ще избегнат изместване на въглеродните емисии и внос на емисии на CO2.