Становище по предложението за CBAM и CTE.

Представяме становищата на БАЦИ и ЦЕМБЮРО по предложението за обмитяващия механизъм на въглеродни емисии
(CBAM) и по прегледа на Схемата за търговия с емисии
(СТЕ), формално от името на ЦЕМБЮРО, но са съгласувани с националните циментови асоциации и БАЦИ подкрепя изцяло изложеното в тях.

Становищата и изразените позиции в тях са ключови за циментовата индустрия и БАЦИ моли да бъдат взети предвид при всяко разглеждане на темите и в процесите по вземане на решения от Република България по тези теми.    

Приложения: съгласно текста, CBAM и CTE.