Становище до МОСВ на запитване за въвеждане на критерии за RDF

Съвместната преработка на алтернативни горива като цяло и на горива, получени от отпадъци (RDF) са добри примери за кръговата икономика, тъй като могат да намалят емисиите на въглероден двуокис и количеството депонирани отпадъци, като полза от това има обществото. Циментовата индустрия в България е инвестирала стотици милиони евро за екологични инвестиции, необходими за съвместната обработка на алтернативни горива по устойчив начин.

По отношение запитване на МОСВ за въвеждане на критерии за модифицирани горива, получени от отпадъци (RDF, EWC код 19 12 10 и 19 12 12), БАЦИ поясни, че всяка промишлена инсталация има различни изисквания и ограничения в зависимост от технологичния процес, вида на използваните конвенционални горива, вида на суровините и др. В това отношение не е практично да се предоставят конкретни общи критерии, тъй като тези критерии са различни за всяка инсталация. Важното е обаче, че всяка промишлена инсталация работи с горивни пари в съответствие с техническия й капацитет в рамките на екологичното й разрешително и има подходяща система за контрол на качеството, която предварително подбира и непрекъснато следи качеството на отпадъците, използвани като алтернатива горива, за да се гарантира спазването на посочените в разрешителните граници на емисиите.

Българската циментова индустрия гарантира, че качеството на модифицираните горива, получени от отпадъци и твърдото регенерирано гориво на използвания материал се проверява и оценява, за да отговаря на зададените изисквания за качество и съдържание на влага, за да се осигури стабилен експлоатационен процес и екологични показатели, без значение дали това са горива от местен или вносен произход. По този начин можем да сме сигурни, че винаги сме на същото високо ниво на осигуряване на качеството като другите страни-членки на ЕС.

Наличието на местни потоци със стабилни характеристики като калоричност и качество винаги ще бъде приоритетно за нас, вместо ползването на вносни RDF горива. Високо оценяваме усилията на МОСВ за по-добра ефективност при управлението на отпадъците и съвместната им обработка и бихме искали да гарантираме, че циментовата индустрия ще бъде надежден партньор на МОСВ във всички тези инициативи.