Предложение за справяне с извънредно високите цени на електроенергията

Членовете на БАЦИ са силно засегнати от растящите ежедневно с огромен темп цени на електроенергията и ако не се вземат спешни и незабавни мерки, тези нива на цените на електроенергията могат да доведат до стопанска непоносимост за заводите производители на цимент в Република България.

Механизмът за работа на борсовия пазар на ток в момента в България е такъв, че предполага изкривявания в цените за големите потребители, както и възможност на манипулации от играчи на енергийната борса.

БАЦИ предложи с официално писмо до Министър-председателя, Комисия за енергийно и водно регулиране, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД следния кратък и ефективен механизъм за промяна на правилата за работа на БНЕБ, който разделя промишлените потребители на големи и малки за целите на покупки на ток на борсата и сегментира правилата за покупко-продажба на ток в зависимост от това.

ПРЕДЛАГАНИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА БНЕБ:

 1. В пазарен сегмент „Двустранни договори“ на борсата се организира търговия със следните характеристики:
 • Организират се търгове за закупуване на бандов товар;
 • Поне 9 600 МВт/ч дневно от тази електроенергия да е от АЕЦ, което е не повече от 20% от производството на централата;
 • Участници в тези търговете могат да бъдат само:
  • консуматори на точно такъв вид товар и
  • търговци, които предлагат цялата закупена  енергия само на консуматори в страната с точно такъв вид товар.
 1. В пазарен сегмент „Ден напред“ се организира под-сегмент „Електроенергия за износ“ със следните характеристики:
 • Предлага се електроенергия не повече от 19 000 МВт/ч дневно (и сега е толкова);
 • Участници са само търговци, които ще изнасят тази електроенергия.

Ползи от предлаганите решения:

 1. АЕЦ и консуматорите на бандов товар ще търгуват помежду си или чрез търговци продукт /в случая електроенергия/, която им е присъщ и ще могат да постигат пазарна цена на този продукт, както и предвидимост на производствата си;
 2. Цената на електроенергията за всички останали консуматори в страната ще се нормализира пазарно, тъй като цената на електроенергията за износ няма да влияе на ценообразуването на електроенергията за вътрешния пазар;
 3. Няма да се загуби ползата за страната от износ на електроенергия на високите регионални цени.
 4. Тези промени могат да се направят веднага като се спазват всички изисквания на съществуващата нормативна база, без необходимост от законови промени и това ще доведе до бърз ефект за цялата икономика на страната.