Позиция по Carbon Border Mechanisms – Механизми за Въглеродни Корекции

БАЦИ, като част от CEMBUREAU, представи на МФ, МОСВ, МИ и МЕ подробно актуално становище и позиция на европейската индустрия във връзка с последно наричани Carbon Border Mechanisms – Механизми Зa Въглеродни Kорекции. По темата се работи активно в Европейския парламент и Европейската комисия, като се надяваме тя да е приоритетна и българските институции.

Прочетете целият текст тук.