Позиция до БИС относно ISO/TC 300 SRF

С писмо до Български институт за стандартизация относно ISO/TC 300 Solid Recovered fuels (SRF), БАЦИ приветства положителните резултати от гласуването на ISO/Техническия комитет 300 и CEN/Техническия комитет 343 „Recovered fuels (SRF)“, да бъде добавена като нов работен елемент темата „Recycling Index in co-processing“.

Работата ще бъде извършена в ISO/TC 300/Работна група 5 и се очаква да продължи 3 години.

Работата за новия работен елемент „Recycling Index in co-processing“ ще се проведе в ISO/TC 300/Работна група 5 паралелно с CEN, с ръководство по ISO.

Според нашата информация следващата среща на CEN/TC 343 ще бъде чрез уеб конференция на 7 май 2020 г.

БАЦИ счита, че Българският институт за стандартизация трябва да бъде по-активен по тази нова тема и призова БИС да се ангажира по-активно с разработването на този стандарт. Досега България е гласувала за разработването на новия стандарт, но е заявила, че няма да участва активно в разработването на проекта.

Циментовите компании в БАЦИ са членове на Техническия комитет „Опазване на околната среда“ на БИС (TК-15) и са готови да участват активно и да подкрепят БИС в разработването на стандарта от българска страна, ако БИС поеме такъв ангажимент. БАЦИ също се ангажира с активна подкрепа.

БИС бе помолена да разгледа възможността да номинира експерти от циментовите заводи като представители в националните органи по стандартизация и в техническите комитети по ISO и CEN, във връзка с тази нова тема и стандарт.

Според нас ангажирането на експерти от циментовия сектор към този проект ще даде необходимия принос за валиден и ползотворен резултат.

Също така, тази инициатива представлява сериозна стъпка към признаването на операцията по рециклиране „съвместно обработване“ на европейско и международно ниво.