Ивайло Георгиев

Изпълнителен директор на БАЦИ

Ивайло Георгиев е Изпълнителен директор на БАЦИ, който управлява офиса и ежедневната текуща дейност на Сдружението, като изпълнява и функциите на Отговорник по нормативното съответствие (Compliance Officer), отговарящ за спазването на законодателството в областта на защита на конкуренцията. Освен това Ивайло организира и участва в работни срещи, групи, инициативи и събития с институции, органи и партньори по актуални за циментовата индустрия теми. Администрира контактите на БАЦИ с ЦЕМБЮРО – Европейската циментова асоциация. Изготвя, съгласува и администрира писма, становища и други документи и/или отговори и кореспонденция, свързани с приоритетите и текущата работа на БАЦИ. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание, Управителния съвет и Председателят на Сдружението;

Адвокат Ивайло Георгиев е основател и управител на Georgiev&partners, с дългогодишен практически опит в различни клонове на правото и над 19 години специализация в областите на конкурентното право, опазване на околната среда, управлението на отпадъци и обществените поръчки. Ивайло завършва право през 2002 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Правораздаване”, работи няколко години като експерт в Комисия за защита на конкуренцията. След това трупа непрекъснато опит в частния сектор, като обслужва като консултант на свободна практика, ключов експерт и/или юрисконсулт, редица големи корпоративни компании и по-малки предприятия и физически лица, менажирайки и изпълнявайки успешно множество ключови обществени поръчки и разнообразни по предмета си проекти и договори. Владее английски и руски език. Член от 2017 г. на Софийска адвокатска колегия.