Отговорник по нормативното съответствие:

 

Ивайло Георгиев

Ивайло Георгиев е Отговорник по нормативното съответствие в БАЦИ от януари 2018 г. и отговаря за спазването на законодателството и правилата в областта на защитата на конкуренцията. Освен това Ивайло управлява офиса и ежедневните дейности на асоциацията, организира и участва в срещи, работни групи, инициативи и събития с институции, органи и партньори по актуални за циментовата индустрия теми. Администрира контактите на БАЦИ с ЦЕМБЮРО – Европейската циментова асоциация. Изготвя, съгласува и администрира писма, становища и други документи и/или отговори и кореспонденция, свързани с приоритетите и текущата работа на БАЦИ.
Адвокат Ивайло Георгиев е основател и управител на Georgiev&partners, с дългогодишен практически опит в различни клонове на правото и над 17 години специализация в областите на конкурентното право, опазване на околната среда, управлението на отпадъци и обществените поръчки. Ивайло завършва право през 2002 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Правораздаване”, работи няколко години като експерт в Комисия за защита на конкуренцията. След това трупа непрекъснато опит в частния сектор, като обслужва като консултант на свободна практика, ключов експерт и/или юрисконсулт, редица големи корпоративни компании и по-малки предприятия и физически лица, менажирайки и изпълнявайки успешно множество ключови обществени поръчки и разнообразни по предмета си проекти и договори. Владее английски и руски език. Член от 2017 г. на Софийска адвокатска колегия.