Манифест „Да поставим индустрията в основата на бъдещето на ЕС!“

БАЦИ насочи вниманието на министър-председателяна Република България г-н Бойко Борисов към обединения призив към държавните глави и правителството, от водещи европейски и национални асоциации, с акцент да поставим индустрията в основата на бъдещето на ЕС, който приложено прилагаме към настоящето писмо.

На пролетното си заседание на 21-22.03.2019 г. Европейският съвет съсредоточи вниманието си върху укрепването на европейската икономическа база.

Силната икономическа основа е от ключово значение за просперитета и конкурентоспособността на Европа и за нейната роля на световната сцена. В този контекст Европейският съвет  обсъди бъдещото развитие на единния пазар, съюза на капиталовите пазари, цифровите, промишлените и търговските политики и измерения в подготовката за следващата стратегическа програма.

ИНДУСТРИЯТА СЕ НУЖДАЕ ОТ ВАШЕТО ЛИДЕРСТВО

Европейският съюз се нуждае от амбициозна стратегия за индустрията, която ще спомогне за конкурентоспособността ни с други части от света, като Китай, Индия и Съединените щати, които вече поставиха индустрията на челно място в политическия си дневен ред.

Поради тези причини индустрията от всички сектори призовава Вас, българските държавни глави и правителство, да се ангажирате да:

  • Призовете следващата Европейска комисия да включи индустрията като основен приоритет в 5-годишната си работна програма и да назначи заместник-председател, отговарящ  за индустрията
  • Подкрепите новото ръководство на Европейската комисия да представи своевременна и амбициозна дългосрочна промишлена стратегия на ЕС, която да включва ясни показатели и управление
  • Бъде направен годишен преглед на напредъка в прилагането на стратегията по време на ежегодното пролетно заседание на Европейския съвет и да бъдат предоставени насоки за насърчаване на конкурентоспособността на Европа.

Ние, поддръжниците на този призив, разчитаме на Вашата активна и съгласувана подкрепа, с идеята да гарантираме, че Европа ще продължи да бъде водеща, интелигентна, иновативна и устойчива индустрия в полза за всички европейци и бъдещи поколения. Европа може да се гордее с индустрията си. Длъжни сме заедно да я поставим в ядрото на бъдещето на Европейския съюз!