В Зелената си сделка, публикувана в края на 2019 г., ЕС призна циментовия сектор за незаменим за европейската икономика в качеството му на доставчик на множество ключови вериги на стойността. Ние действително сме съгласни и вярваме, че нашата промишленост е фактор за Зелена сделка. За обобщение на начина, по който допринасяме за Зелената сделка прочетете нашата брошура тук.

Готови за климатична неутралност

Както е очертано в нашата Пътна карта и чрез нашия 5С подход, Европейската циментова промишленост цели постигане на въглеродна неутралност по веригата на стойността на цимента и бетона до 2050 г. Ние сме готови!

Прочетете всичко за нашите планове и амбиции до 2050 г. в нашата актуализирана пътна карта.

Въглеродна неутралност до 2050 г. – това е нашата амбиция.

Пътната карта за въглеродна неутралност на CEMBUREAU излага амбицията на циментовата промишленост до 2050 г. да постигне нулеви емисии по веригата на стойността на цимента и бетона.

Пътната карта разглежда начините за намаляване на емисиите на CO2 чрез действие на всеки етап от веригата на стойността – клинкер, цимент, бетон, строителство и (ре)карбонизация – за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. Тя определя количествено ролята на всяка технология за спестяване на емисии на CO2 и дава конкретни политически и технически препоръки в подкрепа на тази цел.
За да стигне дотам, секторът ще се нуждае от решителни политически действия на ЕС в някои ключови области, сред които:

  • Развитие на паневропейска мрежа за транспортиране и съхранение на CO2;
  • Решителни действия за кръговата икономика с цел подкрепа на използването на нерециклируеми отпадъци и отпадъци от биомаса в производството на цимент;
  • Амбициозни политики за намаляване на въглеродния отпечатък на европейските сгради, основани на подход на жизнения цикъл, който стимулира пазарното усвояване на нисковъглеродни цименти;
  • Еднакви условия за въглерода, регулаторна сигурност и амбициозен план за промишлена трансформация.

До 2030 г. CEMBUREAU ще се стреми да постигне сценария за два градуса на Парижкото споразумение като намали емисиите на CO2 с 30% за цимента и с 40% за следващите участници във веригата на стойността.

ПРОЧЕТЕТЕ пълната Пътна карта тук.
ПРОЧЕТЕТЕ Екзекутивното обобщение тук.