ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СГРАДИ

Кратък преглед

На 30 ноември 2016 г. Европейската комисия представи пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“. Пакетът съдържа важни компоненти, свързани със строителството на сгради, включително предложения за изменения на директивите относно енергийните характеристики на сградите, енергийната ефективност и възобновяемата енергия, както и новата инициатива „Умни финанси за умни сгради“.

Нашето виждане

Използването на бетон в сградите допринася за енергийната ефективност благодарение на високата топлинна маса на бетона. Когато е топло, бетонните елементи абсорбират излишната топлина, забавяйки повишаването на температурата в помещенията на сградата. Когато вечер температурите падат, бетонът освобождава тази топлина, като поддържа помещенията в комфортна температура. Това води до спестяване на енергия и създава по-добър вътрешен климат за обитателите на сградата. В модерните сгради „топлинно активирани“ строителни системи, при  които по вградени в бетона тръби тече гореща или студена вода или въздух, могат допълнително да повишат този ефект. Благодарение на способността да съхранява енергия, топлинната маса на бетона може също да допринесе за по-голямо усвояване на енергия от възобновяеми източници в сградите. Освен това, благодарение на  това, че бетонът е въздухонепроницаем и издръжлив , потреблението на енергия от бетонни сгради значително намалява през експлоатационния им срок.

С оглед на горното, ЦЕМБЮРО изцяло подкрепя признаването в рамките на предложеното изменение на Директивата относно енергийните характеристики на сградите на приноса на строителните материали с висока топлинна маса, както е посочено в предложеното изменение на Директивата, а именно, че термичният капацитет трябва да се има предвид при изчисляване на енергийната ефективност на сградите. Освен това предложението за оценка на способността на сградите да съхраняват енергия и да си взаимодействат с електропреносната мрежа като част от предложения  „индикатор за интелигентност“ (smartness indicator) е добре дошло. Както бе посочено в наскоро публикувано проучване на , поръчано от инициативата относно бетона, топлинната маса на особено големи сгради може да осигури тази гъвкавост, като позволи консумацията на енергия да бъде изместена във времето („активна реакция спрямо търсенето“) чрез съхраняване на топлинна енергия в конструкцията на сградата. Това може да доведе до намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 25% на жилище, на до 50% намаляване на необходимостта от максимален върхов капацитет на снабдяване с електроенергия, и  спестявания в размер на до 300 евро на домакинство на година.

В социален аспект, ЦЕМБЮРО с удовлетворение приема  важността, която се придава на средата в закритите помещения и по този начин на здравето и благосъстоянието на обитателите, тъй като това трябва да върви ръка за ръка с екологичните цели. Необходимо е също така да се обмислят ползите от това енергийните сгради да бъдат по-енергийно ефективни за потребителите, особено тези, които са изложени на риск от енергийна бедност. От финансова гледна точка е ясно, че стремежът към по-енергийно ефективни сгради ще изисква адекватно финансиране. Ето защо приветстваме инициативата „Умни финанси за умни сгради“ и нейния акцент върху подобряване на достъпа до публични и частни фондове за инвестиции в енергийна ефективност.