БАЦИ призова Мин. на икономиката за подкрепа при дефинирането на проекти

БАЦИ призова Мин. на икономиката, в качеството му на национален представител на България в Стратегическия форум за важни проекти от общоевропейски интерес (the „Forum“, IPCEI), насочвайки вниманието му към дефинирането на проекти и стесняване на „веригите на стойността“ („value chains”), които могат да се квалифицират като общи европейски интереси, като изрази желание за подкрепа за одобряването на двете „вериги на стойността“, по които в качеството си на член на IPCEI работи Цембюро (CEMBUREAU) – Европейската асоциация на циментовата индустрия, в която Българската асоциация на циментовата индустрия е пълноправен член.

Много усилия бяха положени за дефинирането на проекти и стесняване на „веригите на стойността“, които могат да се квалифицират като такива с общоевропейски интерес.

CEMBUREAU участва активно в процеса на изготвяне на две „вериги на стойността“:

  • Нисковъглеродни промишлени процеси и техники за улавяне и валоризация на въглерода (SVC 10);
  • Изграждане и обновяване на сгради с нулево нетно потребление на енергия (SVC 11).

С оглед на предстоящото на 29 Януари гласуване за избор на последните шест „вериги на стойността“, БАЦИ потърси подкрепа за двата посочени по-горе проекта.

Ние, като сектор, сме дълбоко ангажирани с увеличаване на нашия принос за нисковъглеродна икономика и го правим, като очертаваме стъпките и действия в цялостната ни “верига на стойността” относно цимент и бетон.