БАЦИ приветства текущата процедура по оценяване и ревизия на стандарт EN 197-2

С писмо до Български институт за стандартизация, Технически Комитет-4: цимент, вар и гипс, БАЦИ приветства текущата процедура по оценяване и ревизия на стандарт EN 197-2 – проект на prБДС EN 197-2rev:2019 – в този европейски стандарт е определена схема за оценяване и потвърждаване на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на цименти с техните съответстващи стандарти с изисквания към продукта. Видно от сайта на БИС, в момента проектът е в режим на гласуване от членовете на ТК-4.

В тази връзка, БАЦИ отправи молба за положителен вот по предложените промени на стандарт EN 197-2, както на национално, така и на европейско ниво, при всички текущи и предстоящи гласувания, като БАЦИ изрично заявява, че подкрепя развитието на стандарта EN 197-2 и предложения проект на prБДС EN 197-2rev:2019.