Базелска конвенция R15: операция „съвместна обработка“

БАЦИ и ЦЕМБЮРО представиха на МОСВ най-новата информация и позиция за преразглеждането на приложение IV към Базелската конвенция и добавянето на операцията R15: „съвместна обработка“.

Датите за следващата работна група на Съвета по международни въпроси по околната среда (Базелска конвенция), която събира представители на държавите-членки и Комисията, са:

  • 13 или 14 октомври
  • 9 ноември
  • 1 декември

По време на тези уеб срещи представителите на държавите-членки биха могли да предложат корекции и да поискат операцията за „съвместна обработка“ да бъде включена в мандата на ЕС за преговори. На 4 декември Европейският съюз ще представи своето предложение до секретариата на Базелската конвенция.

Междувременно се проведе уеб срещата на експертната група на Базелската конвенция на международно ниво. В уеб срещата ЕС заяви, че е променил позицията си и вече не подкрепя добавянето на „R15: съвместна обработка“. Освен това имаше силно противопоставяне на „R15: съвместна обработка“ от три асоциации на инсинератори за изгаряне. От друга страна, няколко държави, като Аржентина, Канада, Австралия и Япония, бяха много активни и напълно подкрепиха включването на R15. Освен ЕС, няма друга държава или съюз, която да се противопостави на R15. Тъй като обаче няма консенсус, не е взето окончателно решение.

Имайки предвид гореизложеното, се обърнахме към МОСВ в качеството на национален представител с молба за корекция на мандата на ЕС за преговори и добавянето на операция „R15: съвместна обработка“.

Разбираме, че много национални представители подкрепят „R15: съвместна обработка“ и затова ще бъде от решаващо значение те да играят активна роля по време на уеб срещите и да популяризират тази позиция.

Някои от аргументите, които защитаваме и препоръчваме, са:

  • Предложението на ЕС трябва да бъде максимално в съответствие с препоръките на експертната група на международно ниво. В противен случай той може да не бъде прието по време на пленарното заседание на Базелската конвенция. В това отношение би било важно ЕС да се върне към позицията си в полза на R15.
  • Добавянето на операция „R15: съвместна обработка“ осигурява правна яснота и сигурна полза за околната среда (както е описано в нашия документ с въпроси и отговори, който ще намерите приложен към настоящото писмо), които са двете цели на преразглеждането на приложение IV.
  • Отпадъците, които са насочени за изгаряне, ще продължат да бъдат превозвани с операция R1 или с други операции без производство на енергия. Следователно няма действителна причина за възпрепятстване на дейността по изгаряне на отпадъци чрез добавяне на „съвместна обработка“.