Възраждане,
бул. “Тодор Александров” № 73, ет. 6. офис 6
София 1303 България

Тел/Факс: (+359 2) 9848190

Gsm: 0884 302493

e-mail: office@bacibg.org