Възраждане,
бул. “Тодор Александров” № 73, ет. 6. офис 6
София 1303 България

Тел: +359 884 302493

e-mail: office@bacibg.org