ТВ репортаж на EKO SOS относно вноса на опасен за здравето турски цимент

Алекс Кар, изпълнителен директор на „Девня цимент“ пред вестник „Капитал“ 04.04.2009
Тодор Костов, изпълнителен директор на „Холсим България“, пред в.“БАНКЕРЪ“ 02.05.2009
Тодор Костов, изпълнителен директор на „Холсим България“, пред в.“БАНКЕРЪ“ 25.04.2009
Тодор Костов, изпълнителен директор на „Холсим България“, пред в.“БАНКЕРЪ“ 18.04.2009
Тодор Костов, изпълнителен директор на „Холсим България“, пред в.“ПАРИ“ 13.07.2009

в.“ПАРИ“ 13.07.2009 – Циментовата индустрия гасне в кризата