Членове на Управителния съвет на

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ са :

Тодор Костов (Изпълнителен директор на „Холсим България“ АД)
Адамантиос Францис (Изпълнителен директор на „Златна Панега Цимент“ АД)
Аксел Конрадс (Изпълнителен директор на „Девня цимент“ АД)

Председател на УС на БАЦИ е Адамантиос Францис.